Mødepåmindelse, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, 17.08.2017 kl. 14:00
Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 17. august 2017 klokken 14:00
 
17.08.2017 kl. 14:00
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om efterforskning og indvinding af olie og gas, og om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas