Del fra: : :  
26.09.2017 kl. 08:30
Sundheds- og Ældreudvalget
Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om tvang og medicinering i psykiatrien