Del fra: : :  
17.08.2017 kl. 14:00
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om efterforskning og indvinding af olie og gas, og om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas