Del fra: : :  

Der er iøjeblikket drift problemer på dette stream. Du kan dog se Salen på linket ude til venstre "Tv kanalen FOLKETINGET"

13.10.2016 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 6 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 4:

Forespørgsel til udenrigsministeren om, hvordan man vil stoppe blodbadet i Aleppo. (Hasteforespørgsel).

Af Naser Khader (KF) og Brian Mikkelsen (KF).

(Anmeldelse 11.10.2016).

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Maria Reumert Gjerding (EL) og meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for Magni Arge (T), der er indkaldt som stedfortræder for Høgni Hoydal.

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 4:

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af midlertidig anvendelse af økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA).

Af Søren Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 05.10.2016. Betænkning 07.10.2016).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 2:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.

Af energi-, forsynings- og klimaministeren.

(Fremsættelse 05.10.2016).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 2:

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 04.10.2016).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 3:

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelses af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019. (Konsekvenser af regeringens 2025-plan).

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 04.10.2016).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 06.10.2016).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 32:

Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension).

Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 06.10.2016).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 36:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.).

Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 06.10.2016).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 37:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud).

Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 06.10.2016).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).

Af kulturministeren (Bertel Haarder).

(Fremsættelse 05.10.2016).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 35:

Forslag til lov om ændring af hjemmeværnsloven. (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet).

Af forsvarsministeren (Peter Christensen).

(Fremsættelse 06.10.2016).

14) Forhandling om redegørelse nr. R 2:

Forsvarsministerens redegørelse om nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde 2016.

(Anmeldelse 11.10.2016. Redegørelse givet 11.10.2016. Meddelelse om forhandling 11.10.2016).