Del fra: : :  
20.06.2017 kl. 13:00
Sundheds,- og Ældreudvalget
Åbent samråd i Sundheds,- og Ældreudvalget om monitorering af tvang i psykiatrien og om forbud mod salg af tobak til børn og unge