Del fra

15.12.2016 kl. 15:00

Sundheds- og Ældre­udvalget

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om situationen på landets fødeafdelinger