Del fra: : :  

Mødet starter 5 min. efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 13.30

22.05.2018 kl. 13:30
Beskæftigelsesudvalget
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdstilsynets procedurer i forbindelse med registreringer af dødsulykker