Mødepåmindelse, Ligestillingsudvalget, 19.04.2018 kl. 13:30
Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 19. april 2018 klokken 13:30
 
19.04.2018 kl. 13:30
Ligestillingsudvalget
Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om rapporterne ”Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i statslige institutioner og virksomheder” og ”Lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”