Del fra: : :  
23.05.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 100 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 109:

Forslag til folketingsbeslutning om sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, der bor i egen bolig.

Af Stine Brix (EL) og Pernille Skipper (EL).

(Fremsættelse 23.03.2018).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 138:

Forslag til folketingsbeslutning om børn og unge under 18 års egenbetaling for ophold på anbringelsessteder.

Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.

(Fremsættelse 05.04.2018).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142:

Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre.

Af Holger K. Nielsen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 26.04.2018).

5) Forespørgsel nr. F 34:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om migrantsituationen i Middelhavet.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 03.05.2018. Fremme 08.05.2018).

1) Til justitsministeren af:

Dorthe Ullemose

Finder ministeren det tilfredsstillende, at forholdene i særligt Vollsmose er således, at ressourcerne for at udføre et ordentligt forebyggende og kriminalpræventivt arbejde på resten af Fyn ikke er optimale?

(Spm. nr. S 807).

2) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til, at man i Helsingør Kommune kun kan stille op, vælges og stemme til et integrationsråd, hvis man har udenlandsk baggrund?

(Spm. nr. S 795 (omtrykt)).

3) Til sundhedsministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til, at det kommende supersygehus i Hillerød bygges uden et produktionskøkken?

(Spm. nr. S 805).

4) Til undervisningsministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at der er behov for nye tiltag, der kan sikre, at der uddannes flere inden for vvs-branchen, hvor hver fjerde nordjyske virksomhed, som har brug for en vvs-lærling, vurderer, at det er svært at skaffe en lærling, jf. TV2 Nords artikel »Akut mangel på nordjyske vvs-lærlinge« den 17. maj 2018?

(Spm. nr. S 815).

5) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at der er behov for tiltag, der kan sikre, at lastbilchauffører og vognmænd overholder reglerne om køre-hvile-tid, jf. TV MIDTVEST's dækning af dette problem?

(Spm. nr. S 814).

6) Til miljø- og fødevareministeren af:

Claus Kvist Hansen

Finder ministeren det rimeligt med en sagsbehandlingstid på 9½ år, som det har været tilfældet i forbindelse med Knudshoved Havn, og hvad agter ministeren i givet fald at gøre for at nedbringe sagsbehandlingstiderne?

(Spm. nr. S 816).

7) Til miljø- og fødevareministeren af:

Claus Kvist Hansen

Finder ministeren på baggrund af en konkret sag fra Randers Kommune, at naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelseslinjer for fredede fortidsminder er tidssvarende og i øvrigt administreres hensigtsmæssigt, og vil ministeren i modsat fald tage skridt til ændringer?

(Spm. nr. S 817).