Del fra: : :  

Mødet genoptages kl. 13:00

29.05.2018 kl. 11:00
Møde i salen
Møde nr. 103 i salen

1) TALE VED FOLKETINGETS FORMAND I ANLEDNING AF MARKERINGEN AF 100-ÅRET FOR FOLKETINGET PÅ DET TREDJE CHRISTIANSBORG.

2) Spørgsmål om ændret orlov til folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt (V).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 25 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om omskæring.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Anmeldelse 16.03.2018. Fremme 20.03.2018. Forhandling 25.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Stine Brix (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Marlene Borst Hansen (RV) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]:

Forespørgsel til ældreministeren om at opnå mærkbare forbedringer i ældres mentale sundhed.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 23.03.2018. Fremme 03.04.2018. Forhandling 24.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Annette Lind (S), Stine Brix (EL), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Jeppe Jakobsen (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 31 [afstemning]:

Forespørgsel til ministeren for offentlig innovation om udvikling af den statslige sektors personalepolitik.

Af Jacob Mark (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).

(Anmeldelse 20.04.2018. Fremme 24.04.2018. Forhandling 24.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Kirsten Normann Andersen (SF), Christine Antorini (S), Jette Gottlieb (EL), Josephine Fock (ALT) og Martin Lidegaard (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Dennis Flydtkjær (DF), Martin Geertsen (V), Henrik Dahl (LA) og Rasmus Jarlov (KF)).

6) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 33 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.

Af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Magni Arge (T), Sjúrður Skaale (JF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aleqa Hammond (NQ) m.fl.

(Anmeldelse 25.04.2018. Omtrykt 30.04.2018. Fremme 02.05.2018. Forhandling 25.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Christian Juhl (EL), May-Britt Kattrup (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (UFG), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Henrik Brodersen (DF)).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 126:

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 11.01.2018. 1. behandling 18.01.2018. Betænkning 12.04.2018. 1. del af 2. behandling 19.04.2018. Tilføjelse til betænkning 17.05.2018. Fortsættelse af 2. behandling 22.05.2018).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 162:

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 20.03.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 24.05.2018).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 191:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven. (Bindende kommunale folkeafstemninger).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 20.03.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 206:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 28.05.2018 til 3. behandling af Roger Courage Matthisen).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 184:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love. (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 14.03.2018. 1. behandling 20.03.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 24.05.2018 til 3. behandling af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 05.04.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 04.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 24.05.2018).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 04.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning. (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 11.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 24.05.2018).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018. 2. behandling 24.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 146:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 09.02.2018. 1. behandling 22.02.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Tillægsbetænkning 24.05.2018).

23) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 55:

Forslag til folketingsbeslutning om stop for økonomisk støtte til det palæstinensiske selvstyre.

Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 22.12.2017. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 24.05.2018).

24) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 80:

Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 16.05.2018).

25) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 81:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af legatuddelinger under det danske kunststøttesystem.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 16.05.2018).

26) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 84:

Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 02.03.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 16.05.2018).

27) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 100:

Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2018. 1. behandling 20.04.2018. Betænkning 16.05.2018).

28) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 93:

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav.

Af Torsten Gejl (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 15.03.2018. 1. behandling 17.05.2018. Betænkning 23.05.2018).

29) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 112:

Forslag til folketingsbeslutning om virksomhedspraktik.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 17.05.2018. Betænkning 23.05.2018).

30) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 113:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af beskæftigelsesministerens ret til under særlige omstændigheder at godkende brug af den oprindelige kapital i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018. Omtrykt. 1. behandling 17.05.2018. Betænkning 23.05.2018).

31) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 114:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven og af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter, så det igen bliver muligt at imødekomme ansøgninger om lån på gunstige vilkår til kulturelle institutioner, ferieboliger m.m.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018. Omtrykt. 1. behandling 17.05.2018. Betænkning 23.05.2018).

32) Fortsættelse af 2. behandling af lovforslag nr. L 141:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 01.03.2018. Betænkning 10.04.2018. 1. del af 2. behandling 17.05.2018. Tilføjelse til betænkning 22.05.2018. Ændringsforslag nr. 8 af 28.05.2018 uden for tilføjelsen til betænkningen af Sofie Carsten Nielsen (RV)).

33) 2. behandling af lovforslag nr. L 222:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 19.04.2018. 1. behandling 26.04.2018. Betænkning 24.05.2018).

34) 2. behandling af lovforslag nr. L 221:

Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 18.04.2018. 1. behandling 04.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

35) 2. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 08.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

36) 2. behandling af lovforslag nr. L 227:

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 25.04.2018. 1. behandling 03.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

37) 2. behandling af lovforslag nr. L 237:

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 02.05.2018. 1. behandling 08.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

38) 2. behandling af lovforslag nr. L 238:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 02.05.2018. 1. behandling 08.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

39) 2. behandling af lovforslag nr. L 123:

Forslag til lov om Vækstfonden.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 20.12.2017. 1. behandling 16.01.2018. Betænkning 24.05.2018).

40) 2. behandling af lovforslag nr. L 134:

Forslag til tatoveringslov.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 31.01.2018. 1. behandling 08.02.2018. Betænkning 24.05.2018. Ændringsforslag nr. 10-13 af 28.05.2018 uden for betænkningen af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).

41) 2. behandling af lovforslag nr. L 213:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Egenbetaling for tolkebistand).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 24.05.2018. Omtrykt).

42) 2. behandling af lovforslag nr. L 233:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registrerings- og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 26.04.2018. 1. behandling 09.05.2018. Betænkning 22.05.2018).

43) 2. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 24.05.2018).

44) 2. behandling af lovforslag nr. L 218:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 11.04.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 24.05.2018).

45) 2. behandling af lovforslag nr. L 219:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 11.04.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 24.05.2018).

46) 2. behandling af lovforslag nr. L 223:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.04.2018. 1. behandling 04.05.2018. Betænkning 24.05.2018).

47) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 147:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af forskellige arbejdsformer og forretningsgange m.v.).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 23.05.2018. Anmeldelse (i salen) 24.05.2018).

48) 1. behandling af lovforslag nr. L 240:

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 16.05.2018).

49) Forespørgsel nr. F 29:

Forespørgsel til justitsministeren om at forhindre, at personer offentliggør billeder og film fra ulykkessteder.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.04.2018. Fremme 13.04.2018).

50) Forespørgsel nr. F 30:

Forespørgsel til justitsministeren om at forhindre nysgerrige personer i at besværliggøre redningspersonalets og politiets arbejde ved ulykker.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.04.2018. Fremme 13.04.2018).