Del fra: : :  
08.12.2017 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 31 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 102:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.11.2017).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 113:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 30.11.2017).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Forslag til folketingsbeslutning om en statslig tilskudspulje, der skal fremme opførelsen af almene ungdomsboliger i 2018 og 2019.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) og Pelle Dragsted (EL).

(Fremsættelse 10.10.2017).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 28:

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre tryghed om velfærden.

Af Benny Engelbrecht (S) og Nicolai Wammen (S).

(Fremsættelse 08.11.2017).