Del fra: : :  
09.01.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 40 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 114:

Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 30.11.2017. 1. behandling 05.12.2017. Betænkning 12.12.2017. 2. behandling 15.12.2017).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 119:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 13.12.2017).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 27:

Forslag til folketingsbeslutning om øget refusion til kommunerne for særlig dyre enkeltsager på socialområdet.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2017).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 25:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre og enklere regler for klimatilpasning i kommuner.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 03.11.2017).