Del fra: : :  
11.01.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 42 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17:

Forespørgsel til justitsministeren om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.01.2018).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om, at Folketinget bliver hørt før salget af olierettighederne fra A.P. Møller - Mærsk til Total.

Af Rune Lund (EL) m.fl.

(Anmeldelse 15.11.2017. Fremme 22.11.2017. Forhandling 10.01.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 18 af Rune Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 19 af Benny Engelbrecht (S), Mikkel Dencker (DF), Carl Holst (V), Carsten Bach (LA), Martin Lidegaard (RV) og Orla Østerby (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Lisbeth Bech Poulsen (SF)).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 51:

Forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 07.12.2017).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 121:

Forslag til lov om ændring af barselsloven. (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen samt fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden 32 uger efter modtagelsen af barnet).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 20.12.2017).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 120:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 13.12.2017).