Del fra: : :  
16.01.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 44 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 10 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Christian Langballe (DF) m.fl.

(Anmeldelse 02.11.2017. Fremme 07.11.2017. Forhandling 12.01.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Christian Langballe (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Mattias Tesfaye (S). Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV) og Holger K. Nielsen (SF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om forsikringsformidling.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 12.12.2017. 2. behandling 15.12.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 11.01.2018).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 49:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATOs maritime Operation Sea Guardian i Middelhavet.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 07.12.2017. 1. behandling 19.12.2017. Betænkning 11.01.2018).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 50:

Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 07.12.2017. 1. behandling 19.12.2017. Betænkning 11.01.2018).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 100:

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 30.11.2017. Betænkning 10.01.2018).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 30.11.2017. Betænkning 10.01.2018).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 102:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 08.12.2017. Betænkning 10.01.2018).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 103:

Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser.

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 30.11.2017. Betænkning 10.01.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 118:

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 13.12.2017).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 32:

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af en række bander og grupperinger.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2017).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 33:

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri.

Af Josephine Fock (ALT) og Rune Lund (EL).

(Fremsættelse 15.11.2017).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 41:

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 29.11.2017).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 123:

Forslag til lov om Vækstfonden.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 20.12.2017).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 124:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 10.01.2018).