Del fra: : :  
17.01.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 45 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at politiet har de fornødne redskaber til at sætte ind over for organiseret gaderæs, der truer trafiksikkerheden i eksempelvis Aalborg, jf. »Gaderæs er rykket til nyt sted«, i Nordjyske den 12. januar 2018?

(Spm. nr. S 401).

2) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvor lang tid forventer ministeren at der vil gå, fra en ung begår kriminalitet, til diverse ankeinstanser er efterprøvet, i henhold til regeringens udspil om ungdomskriminalitet?

(Spm. nr. S 397).

3) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvilke ændringer af sanktionsmuligheder, med særlig fokus på frihedsberøvelse samt forhold og vilkår under frihedsberøvelse, lægges der op til i regeringens nye ungdomskriminalitetsudspil?

(Spm. nr. S 406).

4) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Vil ministeren fremlægge en ny 2025-plan efter de mislykkede skatteforhandlinger, så Folketinget har et mere retvisende grundlag for diskussionerne om den økonomiske politik?

(Spm. nr. S 399).

5) Til finansministeren af:

Morten Bødskov

Når ministeren tidligere har sagt, at skatten på arbejde skal ned, hvis det økonomiske opsving skal få flyvehøjde, forventer ministeren så, at opsvinget dør ud nu, hvor regeringens skatteplaner er lagt i skuffen?

(Spm. nr. S 403).

6) Til finansministeren af:

Erik Christensen

Når ministeren tidligere har udtalt, at det vigtigste for regeringen er at imødekomme manglen på arbejdskraft ved at øge arbejdsudbuddet, hvor alvorlig vurderer ministeren så at den aktuelle rekrutteringsudfordring er, når kun 1,3 pct. af de virksomheder, som hævder at søge forgæves efter folk, har spurgt hos jobcenter, a-kasse og fagforening?

(Spm. nr. S 408).

7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Benny Engelbrecht

Når ministeren i december sagde, at regeringens kamp for ambitiøse resultater på skatteområdet skulle ses i lyset af behovet for at træffe politiske beslutninger, der kunne skabe fundamentet for vækst i vores velstand, mener ministeren så også, at fundamentet for vækst i vores velstand nu er forsvundet sammen med regeringens kuldsejlede skatteudspil?

(Spm. nr. S 402. Medspørger: Erik Christensen (S)).

8) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Morten Bødskov

Ministeren har tidligere udtrykt bekymring for, at der kommer til at mangle arbejdskraft, selv om det er meget få virksomheder, som bruger de officielle rekrutteringskanaler som jobcentre, a-kasser osv., men er ministeren enig i, at hvis en generel mangel på arbejdskraft var reel, havde vi set en stigning i antallet af henvendelser via de traditionelle rekrutteringskanaler?

(Spm. nr. S 404).

9) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvordan synes ministeren selv det går med at lave en effektiv kystbeskyttelse, efter at der er blevet lavet en alternativ kystsikring ved Lønstrup?

(Spm. nr. S 391).

10) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Vil ministeren indkalde til forhandlinger om en ny fordelingspolitik, således at staten i langt højere grad kan bidrage økonomisk til kystsikringen fra Limfjorden til Skagens Gren?

(Spm. nr. S 392).

11) Til miljø- og fødevareministeren af:

Rasmus Prehn

Hvilke tiltag mener ministeren der er behov for, så man kan sikre, at private ikke tyer til ulovlige løsninger for at gennemføre kystsikring, som man har set i Lønstrup i Nordjylland, og så enkelte kommuner ikke står med ansvaret for kystsikring selv?

(Spm. nr. S 396).

12) Til børne- og socialministeren af:

Yildiz Akdogan

Hvad mener ministeren om, at op mod 61 pct. af voldsramte kvinder ikke kan få plads i krisecentre, som nye tal fra Socialstyrelsen har vist, og som kom til udtryk i TV 2/Lorry den 24. december 2017, og hvad agter ministeren at gøre for at løse problemet?

(Spm. nr. S 407, skr. begr. (omtrykt)).

13) Til undervisningsministeren af:

Troels Ravn

Hvordan forholder ministeren sig til, at regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet betyder store besparelser på mere end 1 mia. kr. i 2021 på de erhvervsskoler, som vi ellers gerne vil have flere unge til at gå på?

(Spm. nr. S 394).

14) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Er ministeren enig i, at de hidtidige tal for uddannelsesniveauet brugt i listerne over de såkaldte ghettoområder og dermed også udpegningerne af de såkaldte ghettoområder ikke har været retvisende, jf. Økonomisk Ugebrev for den Offentlige Sektor den 7. december 2017, hvor ministeren er refereret for at erkende, at tallene for uddannelsesniveauet har været forkerte, og mener ministeren, at listerne i flere år ikke har været retvisende med hensyn til beboernes uddannelsesmæssige niveau?

(Spm. nr. S 409).

15) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Hvorfor vil ministeren ikke oplyse, hvilke af de 22 boligområder, som er på regeringens såkaldte liste over ghettoområder pr. 1. december 2017, som ikke ville være på listen, hvis de nyeste undersøgelser af indvandreres medbragte uddannelse for indvandrere tilflyttet siden 2004, som Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik har gennemført, blev anvendt til at udarbejde en mere retvisende liste over de udsatte boligområder?

(Spm. nr. S 410).