Del fra: : :  
31.01.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr 53 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til udenrigsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Hvad er udenrigsministerens holdning til, at formanden for det tyske socialdemokratiske parti, SPD, Martin Schulz, den 15. januar 2018 under en pressekonference i Dortmund sammenlignede den danske regering, subsidiært den danske regerings støtteparti, med nazister, da Martin Schulz efter at være blevet afbrudt af tilråb om, at han tillod udskiftningen af det tyske, folk med henvisning til personen, der afbrød ham, sagde, at »I Polen, Østrig, Danmark og Tjekkiet vinder folk som dem, der lige råbte, folkeafstemninger«, og videre, at »jeg håber, at Tysklands socialdemokrati kan bidrage til, at nazister som disse ikke har lov at være i dette land«, og hvordan agter udenrigsministeren i forlængelse heraf at tage sagen op over for sin tyske kollega, i lyset af at Martin Schulz formentlig bliver medlem af en kommende tysk regering?

(Spm. nr. S 450, skr. begr.).

2) Til udenrigsministeren af:

Nikolaj Villumsen

Hvad mener udenrigsministeren om det tyrkisk anførte angreb på det kurdiske Afrinområde i Syrien?

(Spm. nr. S 457).

3) Til justitsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Hvordan forholder ministeren sig til, at der fra den tyrkiske regerings side er stillet krav om, at navngivne personer, der bor her i landet, skal udleveres fra Danmark til Tyrkiet, med henblik på at de pågældende skal retsforfølges?

(Spm. nr. S 469).

4) Til justitsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Hvad agter ministeren at gøre for at kortlægge omfanget af afpresning og andre former for trusler mod forretningsdrivende i Danmark?

(Spm. nr. S 470).

5) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Vil ministeren skærpe udrejsekontrollen af Danmark?

(Spm. nr. S 471).

6) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad vil ministeren gøre for at skærpe straffene for den alvorligste personfarlige kriminalitet, hvilket der tegner sig et bredt flertal for i Folketinget, jf. artiklen i Berlingske: »Politikere vil tvinge strengere straffe igennem« den 26. januar 2018?

(Spm. nr. S 474).

7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Karina Adsbøl

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at kommunerne på eget initiativ kun kan opsætte kameraer, hvis det er i forbindelse med beskyttelse af offentlig ejendom såsom skoler, daginstitutioner, rådhuse, busser og biblioteker for at forebygge kriminalitet, men de ikke kan det på f.eks. en kommunalt drevet parkeringsplads, medmindre politiet giver tilladelse til det, og agter ministeren at ændre loven, så kommunerne får større råderum til frit at vælge, hvor kameraerne skal opsættes?

(Spm. nr. S 477, skr. begr. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).

8) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Jeppe Jakobsen

Mener ministeren, at de kriterier, der har sikret Nordsjælland en ny læreruddannelse, er så stærke og retfærdige, at de også bør gælde for resten af landet?

(Spm. nr. S 461 (omtrykt)).

9) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Hvad agter ministeren at gøre for at følge op på de konkrete anbefalinger om at hæve priserne på cigaretter, indføre neutrale cigaretpakker, lovgive om tobak under disken, indføre røgfri skoletid og harmonisere rygereglerne på gymnasier og erhvervsskoler, som ministerens partifælle og kommende formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, præsenterer i en kronik den 26. januar 2018 i Jyllands-Posten, hvor hun pointerer, at hvis vi skal indfri visionen om en røgfri fremtid, så »kræver det handling – nu!« fra alle parter, også fra »Folketinget og regering i form af lovgivning«?

(Spm. nr. S 473).

10) Til ministeren for offentlig innovation af:

Astrid Krag

Vil ministeren råde en offentligt ansat, som har fået en invitation til en firmafest hos et privat firma, som driver virksomhed inden for et område, som den ansatte har et overordnet ansvar for, til at takke ja eller nej til den firmafest, når man tager Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for »God adfærd i det offentlige« i betragtning?

(Spm. nr. S 475. Medspørger: Magnus Heunicke (S)).

11) Til ministeren for offentlig innovation af:

Magnus Heunicke

Er det efter ministerens opfattelse at udvise »god adfærd« jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for »God adfærd i det offentlige«, hvis en offentligt ansat person tager imod en invitation til en firmafest hos et privat firma og deltager i firmafesten hos det private firma, hvis firmaet driver virksomhed inden for det område, som den offentligt ansatte har et overordnet ansvar for til daglig?

(Spm. nr. S 476. Medspørger: Astrid Krag (S)).

12) Til skatteministeren af:

Orla Hav

Var det – idet der henvises til artiklen »TV Bingo skal af med million-afgift« i Nordjyske Stiftstidende den 20. januar 2018 – virkelig den konsekvens, som fremgår af artiklen, regeringen gik efter, da der blev indgået en aftale om, hvordan midlerne fra onlinespil skulle fordeles?

(Spm. nr. S 444 (omtrykt)).

13) Til skatteministeren af:

Orla Hav

Finder ministeren – i lyset af at det frivillige ungdomsarbejde i tilknytning til idrætten i Aalborg mister halvdelen af de midler, som hidtil har været anvendt hertil – at det er det rette regelsæt, der anvendes, når TV Bingo sidestilles med hasardbetonede onlinespil?

(Spm. nr. S 445 (omtrykt)).

14) Til miljø- og fødevareministeren af:

Mikkel Dencker

Vil regeringen ændre den særregel/særfortolkning af EU's regler for antal kilo kølemiddel i en varmepumpe, der medfører, at der i Danmark højst må være 10 kg HFC-kølemidler med den konsekvens til følge, at når der skal installeres større mængder varmepumpekapacitet, bliver installationerne kraftigt fordyret, da der alt andet lige skal bruges et større antal mindre varmepumper frem for en eller få store varmepumper?

(Spm. nr. S 460).

15) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Synes ministeren, at det har været godt for skatteydernes penge og danske værfter, at Naturstyrelsen har lavet et røverkøb af to udenlandske fartøjer, som nu ligger ubrugelige i Svendborg Havn, i stedet for at have købt god dansk kvalitet?

(Spm. nr. S 464).

16) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvordan vil ministeren sikre sig, at historien ikke gentager sig, for så vidt angår indkøb af fartøjer til ministerens ressortområde, set i lyset af at det nu er anden gang, ministeriet har brændt nallerne, først ved køb af et fiskeriinspektionsfartøj i Spanien og nu to ubrugelige katamaraner i England?

(Spm. nr. S 465).

17) Til miljø- og fødevareministeren af:

Troels Ravn

Er det ministerens vurdering, at vi i Folketinget bør agere og træde til med hjælp til afvikling af den voldsomme og kræftfremkaldende forurening i Grindsted, som Ingeniøren den 25. januar 2018 afslørede på baggrund af ny forskning fra DTU?

(Spm. nr. S 472, skr. begr.).

18) Til undervisningsministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til, at gymnasieelever kan købe sig til topkarakterer for skriftlige eksamensopgaver hos fixminopgave.dk?

(Spm. nr. S 453).

19) Til undervisningsministeren af:

Annette Lind

Hvorfor modarbejder ministeren en forbedring af naturfagene i folkeskolen, som en bredt sammensat ekspertgruppe nedsat under tidligere minister Ellen Trane Nørby (V) har anbefalet?

(Spm. nr. S 454, skr. begr. Medspørger: Christine Antorini (S)).

20) Til undervisningsministeren af:

Annette Lind

Hvorfor blander ministeren sig direkte i en enkelt skoles valg af at arbejde med projektorienteret undervisning, og hvordan hænger det sammen med, at ministeren hævder at ville øge skolernes frihedsgrader?

(Spm. nr. S 455, skr. begr. Medspørger: Christine Antorini (S)).

21) Til undervisningsministeren af:

Christine Antorini

Hvorpå bygger ministeren sit udsagn om, at projektorganiseret undervisning skulle gøre »Danmark dummere som nation«?

(Spm. nr. S 456, skr. begr. Medspørger: Annette Lind (S)).

22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Synes ministeren, at det er i orden, at transportvirksomheden Urban Go opererer i Danmark, når deres forretningsform strider mod den nye taxilovgivning?

(Spm. nr. S 431 (omtrykt)).

23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at udbredelsen af infrastruktur til gaskøretøjer, såsom muligheder for optankning, er tilstrækkelige i Danmark?

(Spm. nr. S 432 (omtrykt)).

24) Til ældreministeren af:

Jeppe Jakobsen

Er der en grænse for ministerens tålmodighed med kommuner, der omgår afgørelser fra Ankestyrelsen, som f.eks. Lolland Kommune, der stadig nægter at have døgnbemanding på sine småøer?

(Spm. nr. S 462).