Del fra: : :  
14.03.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 69 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 156:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.02.2018).

1) Til justitsministeren af:

Mikkel Dencker

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at et samlingsstedsforbud ikke umiddelbart kan forlænges for en ejendom, som har været benyttet som samlingssted for en rockergruppe, sådan som det er tilfældet for Kirkegade 8 i Hvidovre, hvor naboerne for første gang i mange år ikke har følt sig utrygge i eget hjem på grund af tilstedeværelsen af rockere, netop fordi der af Hvidovre Kommune har været nedlagt samlingsstedsforbud for ejendommen de seneste 3 måneder?

(Spm. nr. S 597 (omtrykt)).

2) Til erhvervsministeren af:

Lennart Damsbo-Andersen

Mener ministeren, at lavere færgetakster på færgeoverfarten Spodsbjerg-Tårs vil styrke arbejdskraftens mobilitet og reducere erhvervslivets omkostninger, hvilket var regeringens argumentation i erhvervsudspillet »Sammen om fremtidens virksomheder« for lavere takster på Storebæltsbroen, og bør priserne på denne færgeoverfart derfor ikke sættes tilsvarende ned?

(Spm. nr. S 607).

3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Bjarne Laustsen

Vil ministeren på baggrund af Finansieringsudvalgets rapport om justering af udligningssystemet oplyse, hvordan ministeren vil sikre, at Frederikshavn Kommune – som officielt er en af landets fattigste – ikke bliver så hårdt ramt af en udligningsreform, som alle rapportens fem modeller lægger op til?

(Spm. nr. S 603).

4) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Bjarne Laustsen

Vil ministeren på baggrund af Finansieringsudvalgets rapport om en ny udligningsmodel oplyse, om ministeren mener, at det er rimeligt, at Frederikshavn Kommune vil blive den kommune, som i absolutte tal taber næstmest på omlægningen af beskæftigelsestilskuddet, nemlig 56,1 mio. kr., hvilket svarer til en tredjedel af Frederikshavn Kommunes nuværende beskæftigelsestilskud?

(Spm. nr. S 604).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Er det regeringens opfattelse, at islam og sharia kan føre til parallelsamfund, eller har religionen ingen betydning for dannelse af parallelsamfund?

(Spm. nr. S 612).

6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Hvordan kan en person som Ali Parnian – bedre kendt som Bager-Ali – få asyl i Danmark, når han allerede forinden havde fået asyl i Italien?

(Spm. nr. S 613).

7) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Rune Lund

Hvad er ministerens holdning til, at A.P. Møller - Mærsk tilsyneladende har solgt kompensationsdelen uden myndighedernes godkendelse, eller uden at myndighederne på forhånd havde givet deres godkendelse af denne del af salgsaftalen?

(Spm. nr. S 610, skr. begr.).

8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Rune Lund

Vil ministeren undersøge, om A.P. Møller - Mærsk har indgået en salgsaftale med Total, hvori kompensationsaftalen indgår, uden myndighedernes godkendelse – eller om myndighederne på forhånd havde givet deres godkendelse af denne del af salgsaftalen?

(Spm. nr. S 611, skr. begr.).

9) Til sundhedsministeren af:

Kaare Dybvad

Finder ministeren arbejdsmiljøet på psykiatrisygehuset i Slagelse tilfredsstillende set i lyset af regeringens tidligere besvarelser i sagen og DR Sjællands dækning af den nye udvikling på sygehuset?

(Spm. nr. S 606).

10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at det er et udtryk for god og retfærdig kundeservice, når det koster 50 kr. at forny sit rejsekort, selv om udløbsdatoen ikke fremgår af kortet og det i forvejen koster 50 kr. at oprette kortet?

(Spm. nr. S 598).

11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at S-togsstationerne i og omkring København understøtter Park & Ride, når flere kommuner, herunder Solrød Kommune, har indført tidsbegrænset parkering ved deres S-togsstationer, således at pendlere ikke kan parkere ved stationen og pendle til København?

(Spm. nr. S 599).

12) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Lennart Damsbo-Andersen

Mener ministeren, at færgetaksterne på overfarten mellem Tårs og Spodsbjerg bør nedsættes som følge af den lavere brotakst på Storebælt, der trådte i kraft den 1. januar 2018?

(Spm. nr. S 609).