Del fra: : :  
21.03.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 73 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til skatteministeren af:

Henning Hyllested

Kan ministeren svare på, hvorledes regeringen vil sikre, at man fremadrettet forhindrer et afgiftstab som følge af for lavt vurderet CO2-belastning for biler, et afgiftstab, som ifølge en rapport fra den grønne gruppe i Europa-Parlamentet i perioden fra 2010 til 2016 er opgjort til samlet 24 mia. kr. i Danmark?

(Spm. nr. S 638).

2) Til skatteministeren af:

Henning Hyllested

Såfremt EU’s standardiserede test ikke rettes op og der fremover indrapporteres mere retvisende CO2-testresultater, hvorledes vil ministeren så sikre, at den danske stat ikke fortsat de facto går glip af flere milliarder i afgifter hvert eneste år?

(Spm. nr. S 640).

3) Til beskæftigelsesministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Vil ministeren arbejde for, at reglerne ændres, så forsikringsselskaberne forpligtes til at videregive information om afsløring af forsikringssvindel til myndighederne, hvis det kan have relation til socialt bedrageri?

(Spm. nr. S 635 (omtrykt)).

4) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Mener ministeren, at de såkaldte muslimske »friskoler« bidrager positivt til integrationen og sammenhængskraften i det danske samfund?

(Spm. nr. S 634).

5) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad mener ministeren om Dansk Folkepartis beslutningsforslag fra 2017, der havde til hensigt at forbyde børnesexdukker, som ministeren ville indhente yderligere viden om, og finder ministeren, at de erfaringer, ministeren har indhentet fra Norge, er brugbare?

(Spm. nr. S 636).

6) Til børne- og socialministeren af:

Julie Skovsby

Hvad mener ministeren om undersøgelsen lavet af Gallup for ministeriet, som ministeren bl.a. henviser til i en artikel af 31. januar 2018 i Fyens Stiftstidende, og som viser, at mange forældre er i tvivl om, hvordan de skal opdrage deres børn, og mener ministeren, at det er et problem, at forældre er i tvivl?

(Spm. nr. S 639).

7) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Julie Skovsby

Hvornår og i hvilken folketingssamling ønsker ministeren, i lyset af at ministeren til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg har oplyst, at der vil være en væsentlig økonomisk gevinst ved samtidig anlæggelse eller tæt koordinering mellem motorvejsudvidelsen på den fynske motorvej og anlæg af ny jernbane over Vestfyn, nærmere bestemt direkte anlægsøkonomiske gevinster i størrelsesordenen 100-150 mio. kr. og afledte samfundsøkonomiske gevinster i størrelsesordenen 380 mio. kr., at Folketinget skal træffe beslutning om samtidig anlæggelse eller tæt koordinering mellem de to projekter for at opnå de økonomiske gevinster?

(Spm. nr. S 637, skr. begr.).