Del fra: : :  
23.03.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 74 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til justitsministeren om flere APNG-kameraer til politiet.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.03.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 183:

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 14.03.2018).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 90:

Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

Af uddannelses- og forskningsministeren.

(Fremsættelse 14.03.2018).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 82:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe uddannelsesloftet (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF) og Mette Abildgaard (KF).

(Fremsættelse 01.03.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 74:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje.

Af Pernille Skipper (EL) og Roger Courage Matthisen (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 20.02.2018).

6) Forhandling om redegørelse nr. R 7:

Ministeren for fiskeri og ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2018.

(Anmeldelse 27.02.2018. Redegørelse givet 27.02.2018. Meddelelse om forhandling 27.02.2018).