Del fra: : :  
03.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 75 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27:

Forespørgsel til ældreministeren om at opnå mærkbare forbedringer i ældres mentale sundhed.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 23.03.2018).

2) 2. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 21.02.2018. 1. behandling 02.03.2018. Betænkning 23.03.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 182:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.03.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven. (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 56:

Forslag til folketingsbeslutning om, at bobestyrere skal fremlægge timesagsregnskab.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 22.12.2017).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 71:

Forslag til folketingsbeslutning om, at færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap.

Af Jakob Sølvhøj (EL), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 08.02.2018).

9) Forhandling om redegørelse nr. R 8:

Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer. (Det nordiske samarbejde, det nordiske forsvarssamarbejde, OSCE, Østersøsamarbejdet og Europarådet).

(Anmeldelse 14.03.2018. Redegørelse givet 14.03.2018. Meddelelse om forhandling 14.03.2018).