Del fra: : :  
04.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 76 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 31.01.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 180:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 14.03.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018).

1) Til statsministeren af:

Simon Kollerup

Mener statsministeren, at ministre i regeringen er ministre døgnet rundt, sådan som statsministeren ved en tidligere lejlighed har udtalt?

(Spm. nr. S 666. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).

2) Til statsministeren af:

Simon Kollerup

I hvilke sammenhænge mener statsministeren at han kan optræde som privatperson og ikke som statsminister?

(Spm. nr. S 667. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).

3) Til undervisningsministeren af:

Marie Krarup

Hvordan vil ministeren sikre, at betydningen af kultursammenstødet mellem islam og kristendom og de deraf følgende problemer for demokratiet i Danmark indgår i de tiltag om såkaldt demokratisk dannelse, som ministeren har lanceret, men hvor det nævnte kultursammenstød tilsyneladende ikke figurerer?

(Spm. nr. S 663).

4) Til kulturministeren af:

Alex Ahrendtsen

Hvad er ministerens holdning til, at Slots- og Kulturstyrelsen har givet dispensation og dermed tilladelse til at bygge nyt oven på de gamle fæstningsmure på det fredede areal omkring Nyborg Slot, mens samme styrelse har afvist at affrede Vikingeskibsmuseets bygning, så der kan ske en om- og nybygning af hensyn til de tusind år gamle vikingeskibe?

(Spm. nr. S 658).

5) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Jan Erik Messmann

Hvad er ministerens holdning til, at der er sat spørgsmålstegn ved Havarikommissionens uafhængighed i forbindelse med en DSB-sag, hvor en kvinde fik fastklemt armen i et kørende IC3-tog?

(Spm. nr. S 665, skr. begr.).