Del fra: : :  
06.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 78 i salen

1) Forespørgsel nr. F 21:

Forespørgsel til statsministeren om borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg.

Af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 06.02.2018. Fremme 08.02.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 192:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 194:

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 67:

Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte deres børns skolestart.

Af Carolina Magdalene Maier (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 26.01.2018).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 72:

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i digital adfærd og etik i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne.

Af Carolina Magdalene Maier (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 09.02.2018).