Del fra: : :  
10.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 79 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 20 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.

Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 30.01.2018. Fremme 01.02.2018. Forhandling 05.04.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Claus Kvist Hansen (DF), Søren Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Mette Gjerskov (S), Michael Aastrup Jensen (V), Christina Egelund (LA), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 128:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.).

Af kirkeministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 17.01.2018. 1. behandling 30.01.2018. Betænkning 21.03.2018. 2. behandling 05.04.2018).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 125:

Forslag til lov om forretningshemmeligheder.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 10.01.2018. 1. behandling 23.01.2018. Betænkning 20.03.2018. 2. behandling 05.04.2018).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 171:

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 05.04.2018. Ændringsforslag nr. 10 af 09.04.2018 uden for betænkning af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 190:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 21.03.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 28.02.2018).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 80:

Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2018).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 81:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af legatuddelinger under det danske kunststøttesystem.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2018).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 84:

Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 02.03.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 209:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 23.03.2018).