Del fra: : :  
11.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 80 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om planlægning. (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018).

1) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Hvilke initiativer forventer ministeren at tage for at bringe skyderierne i Albertslund til ophør, idet der i skrivende stund har været fem skyderier inden for 5 dage?

(Spm. nr. S 677, skr. begr.).

2) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Agter ministeren at lade Københavns Vestegns Politi forstærke i lyset af skyderierne i den senere tid i bl.a. Albertslund og Avedøre Stationsby, sådan som tilfældet var, da bandekrigen var på sit højeste på Nørrebro, hvor Københavns Vestegns Politi bidrog med ekstra mandskab til Københavns Politis indsats?

(Spm. nr. S 678, skr. begr.).

3) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at det som en del af en dom om vold mod børn indgår, at dommen er betinget af kulturelle forhold?

(Spm. nr. S 680).

4) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Er ministeren tryg ved, at der grundet en øget indvandring tilsyneladende bliver taget højde for kulturelle forskelle, når der bliver afsagt domme?

(Spm. nr. S 682).

5) Til justitsministeren af:

Carsten Kudsk

Finder ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at der er internationale konventioner, der står i vejen for danske interesser i forhold til at udvise kriminelle udlændinge?

(Spm. nr. S 681).

6) Til justitsministeren af:

Carsten Kudsk

Vil ministeren tage initiativ til at ændre de forskellige konventioner, så det bliver nemmere at udvise kriminelle udlændinge?

(Spm. nr. S 683).

7) Til erhvervsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Regeringen besluttede i december 2017 at udsætte indførelsen af »LEI-systemet« over for 124.000 virksomheder, som reelt vil kunne se frem til en fordyrende administrativ byrde på over 100 mio. kr. årligt, såfremt virksomhederne, som regeringen planlægger, pålægges både at have et cvr-nummer og en LEI-kode, når virksomheden ejer så meget som en aktie eller et stykke værdipapir – er ministeren enig med DF i, at den fordyrende administrative byrde skal stoppes og ikke blot udskydes i 3 måneder som meddelt i december sidste år?

(Spm. nr. S 679).