Del fra: : :  
13.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 82 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 29:

Forespørgsel til justitsministeren om at forhindre, at personer offentliggør billeder og film fra ulykkessteder.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.04.2018).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30:

Forespørgsel til justitsministeren om at forhindre nysgerrige personer i at besværliggøre redningspersonalets og politiets arbejde ved ulykker.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.04.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 186:

Forslag til lov om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse.

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.03.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 187:

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 15.03.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 216:

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Målrettet kvælstofregulering m.v.).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 05.04.2018).