Del fra: : :  
20.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 86 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 100:

Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2018).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 127:

Forslag til folketingsbeslutning om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 220:

Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 11.04.2018).