Del fra: : :  
25.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 88 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til kulturministeren af:

Jan Erik Messmann

Hvad er ministerens holdning til, at Slots- og Kulturstyrelsen har krævet, at gennemførte ændringer på Flakfortet skal føres tilbage, hvilket vil være en bebyrdende forvaltningsakt for en virksomhed, der har brugt millioner af kroner på at renovere Flakfortet?

(Spm. nr. S 726, skr. begr.).

2) Til erhvervsministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvad er meningen med, at man vil lave en forenkling af erhvervsfremmesystemet, og så ender det op med en centralisering, uden at dem, der har forstand på det, er med?

(Spm. nr. S 724).

3) Til erhvervsministeren af:

Bjarne Laustsen

Er det virkelig meningen, at de lokale erhvervskontorer skal nedlægges, og at de små lokale perspektivrige virksomheder skal overlades til en upersonlig digital erhvervsrådgiver og søge deres lykke der?

(Spm. nr. S 725).

4) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Carsten Kudsk

Hvad mener ministeren om konklusionen i rapporten fra Statens Byggeforskningsinstitut »Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse«?

(Spm. nr. S 727).

5) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Carsten Kudsk

Har ministeren planer om at ændre måden, man energimærker parcelhuse på?

(Spm. nr. S 728).

6) Til finansministeren af:

Jeppe Jakobsen

Føler regeringen sig forpligtiget af folketingsvedtagelse V 10 om ældreområdet fra indeværende folketingsår i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne?

(Spm. nr. S 707 (omtrykt)).