Del fra: : :  
04.05.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 92 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 121:

Forslag til folketingsbeslutning om at lade unge over 18 år anbragt uden for hjemmet få muligheden for at modtage SU.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 103:

Forslag til folketingsbeslutning om forskning i og kortlægning af anvendelsen af psykofarmaka i børne- og ungdomspsykiatrien.

Af Trine Torp (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 21.03.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 223:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.04.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 224:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.04.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 221:

Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 18.04.2018).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 101:

Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under midlertidige ophold i udlandet.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.03.2018).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 133:

Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter.

Af Pernille Schnoor (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).