Del fra: : :  
16.05.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 96 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 110:

Forslag til folketingsbeslutning om muligheden for plejeorlov til pårørende til terminale patienter, der ønsker at dø uden for hjemmet.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 122:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejledning og oplysning til pårørende til syge og ældre svækkede medborgere.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 23.03.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 234:

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Tilladelsesordning for varebiler).

Af Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 26.04.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 125:

Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af risikoen for at blive smittet med legionellabakterien fra varmtvandssystemer i Danmark.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 128:

Forslag til folketingsbeslutning om tilgængelighed for personer med handicap til ny- og ombyggede enfamilieshuse.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 23.03.2018).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 129:

Forslag til folketingsbeslutning om stop for udbud af togdrift i Danmark.

Af Henning Hyllested (EL) og Søren Søndergaard (EL).

(Fremsættelse 23.03.2018).

1) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Vil ministeren redegøre for, hvordan han den 25. april 2018 kan udtale til Ritzau, at »Det økonomiske råderum ser meget positivt ud, fordi fremskrivningen viser, at der er kommet yderligere frirum i dansk økonomi.«, og »Det betyder, at vi har nogle flere muligheder for at investere i både velfærd og infrastruktur eller i at lette for eksempel afgifterne for danskerne«, når der reelt er færre penge til rådighed i 2025 til velfærd og ikke flere, hvis man tager højde for forøgede forsvarsudgifter, og at de indregnede PSO-besparelser hidtil blot ikke har figureret som en del af råderummet?

(Spm. nr. S 741 (omtrykt)).

2) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Hvad er grunden til, at ministeren i den selv samme uge, hvor man bryster sig af genopfundne ambitioner for klimaet, ønsker at fjerne de øremærkede PSO-midler på i alt 2,5 mia. kr., som ellers var prioriteret den grønne omstilling, og i stedet regne dem ind i det generelle råderum?

(Spm. nr. S 742 (omtrykt). Medspørger: Dan Jørgensen (S)).

3) Til finansministeren af:

Dan Jørgensen

Er det et udtryk for, at regeringen har valgt at slække på sine grønne ambitioner, når man nu lægger midlerne fra PSO-aftalen over i det økonomiske råderum i stedet for at målrette dem til den grønne omstilling, og betyder det, at regeringen har planer om at bruge hele eller dele af de 2,5 mia. kr. til at gennemføre nye skatte- og afgiftslettelser?

(Spm. nr. S 744 (omtrykt). Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

4) Til finansministeren af:

Jacob Mark

Har ministeren modtaget en henvendelse fra den tidligere uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, om at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelser, og hvad tænker ministeren om at afskaffe omprioriteringsbidraget?

(Spm. nr. S 779 (omtrykt)).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til, at man i Helsingør Kommune kun kan stille op, vælges og stemme til et integrationsråd, hvis man har udenlandsk baggrund?

(Spm. nr. S 795).

6) Til kulturministeren af:

Orla Hav

Hvilke tiltag påtænker ministeren i forbindelse med, at det fremgik af Kulturudvalgets høring om kommunale musik- og kulturskoler den 2. maj 2018, at der er en ubalance i, hvilke børn der har mulighed for at benytte tilbud fra musik- og kulturskolerne, især på grund af den høje elevbetaling, og at børn af økonomisk vanskeligt stillede familier således i mindre grad har mulighed for at gøre brug af tilbuddet end børn af mellem- og højindkomstfamilier?

(Spm. nr. S 798).

7) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at ekspertudvalgets oplæg til ny havnelov tager tilstrækkeligt hensyn til de små og mellemstore havnes interesser?

(Spm. nr. S 796).

8) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Rasmus Prehn

Er ministeren enig i, at studerende bruger længere tid på deres uddannelse på grund af vores generøse SU-system, og at man kan ændre på dette ved at ændre på vægtningen mellem stipendie og lånemuligheder, som det fremgår af VLAK-regeringens 2025-plan?

(Spm. nr. S 797).