Del fra: : :  
17.05.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 97 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om at forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 15.05.2018).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om at lægge et loft over visse dele af den ikkevestlige indvandring.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 15.05.2018).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.

Af Mette Frederiksen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Britt Bager (V), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Abildgaard (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (NQ), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF).

(Anmeldelse 15.05.2018).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 26 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren om flere ANPG-kameraer til politiet.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.03.2018. Fremme 23.03.2018. Omtrykt. Forhandling 15.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Karina Due (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Lars Aslan Rasmussen (S), Preben Bang Henriksen (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 164:

Forslag til lov om Forsyningstilsynet.

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 16.03.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 08.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 166:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 16.03.2018. Betænkning 19.04.2018. 2. behandling 08.05.2018).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 190:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 08.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 15.05.2018 til 3. behandling af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 185 A:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven. (Nedsættelse af minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 185 B:

Forslag til ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. (Ændrede krav til ejerregistrering m.v.).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.10.2017. 1. behandling 16.11.2017. Betænkning 09.05.2018. Omtrykt. 2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 16.05.2018).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.10.2017. 1. behandling 16.11.2017. Betænkning 09.05.2018. Omtrykt. 2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 147:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Selvstændig bestemmelse om hvidvask).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 15.05.2018).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 15.05.2018).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 159:

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 08.05.2018. 2. behandling 15.05.2018).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 03.04.2018. Betænkning 09.05.2018. 2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 183:

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 14.03.2018. 1. behandling 23.03.2018. Betænkning 24.04.2018. 2. behandling 15.05.2018).

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 64:

Forslag til folketingsbeslutning om et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 19.01.2018. 1. behandling 23.02.2018. Betænkning 13.04.2018).

19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 69:

Forslag til folketingsbeslutning om, at der skal udarbejdes en uvildig ekstern effektanalyse af, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen virker.

Af Leif Lahn Jensen (S), Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 31.01.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 02.05.2018).

20) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 60:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en sprogtermbank.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 17.01.2018. 1. behandling 02.03.2018. Betænkning 09.05.2018. Omtrykt).

21) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 70:

Forslag til folketingsbeslutning om større statslig medfinansiering af kunstakademierne i Aarhus og Odense.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.02.2018. 1. behandling 02.03.2018. Betænkning 09.05.2018).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Mere robuste andelsboligforeninger).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 15.03.2018. Betænkning 03.05.2018).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 141:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 01.03.2018. Betænkning 10.04.2018).

24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 135:

Forslag til folketingsbeslutning om dokumentation af ligeløn.

Af Roger Courage Matthisen (ALT) og Pernille Skipper (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 93:

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav.

Af Torsten Gejl (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 15.03.2018).

26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 112:

Forslag til folketingsbeslutning om virksomhedspraktik.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 113:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af beskæftigelsesministerens ret til under særlige omstændigheder at godkende brug af den oprindelige kapital i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

28) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 114:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven og af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter, så det igen bliver muligt at imødekomme ansøgninger om lån på gunstige vilkår til kulturelle institutioner, ferieboliger m.m.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

29) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 115:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre underretningspligt for forsikringsselskaber til offentlig myndighed, når der opdages svindel.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 106:

Forslag til folketingsbeslutning om aktivering af nødbremsen til afvisning af asylansøgere ved grænsen.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 21.03.2018).

31) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 107:

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne ved overtrædelse af indrejseforbud.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 21.03.2018).

32) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 137:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en certificeringsordning for tolke og et register over certificerede tolke.

Af Josephine Fock (ALT) og Pernille Schnoor (ALT).

(Fremsættelse 23.03.2018).