Del fra: : :  

Mødet starter 5 min. efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 14:30

22.05.2018 kl. 14:30
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om B 61 (voksenattester)