Den direkte transmission forventes at begynde onsdag 24. april 2019 klokken 09:30

Påmind
24.04.2019 kl. 09:30
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om lagring af kulstof i landbrugsjord