Del fra: : :  
26.10.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr 11 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 12:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at uddannelse ikke længere indgår ved beregning af retten til permanent opholdstilladelse.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Andreas Steenberg (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

(Anmeldelse 24.10.2018).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om afslag i familiesammenføringssager.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Andreas Steenberg (RV).

(Anmeldelse 24.10.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 14:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 03.10.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 15:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse. (Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 03.10.2018).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 04.10.2018).

9) Forhandling om redegørelse nr. R 3:

Udenrigsministerens redegørelsen om udviklingen i EU-samarbejdet.

(Anmeldelse 12.10.2018. Redegørelse givet 12.10.2018. Meddelelse om forhandling 12.10.2018).