Del fra: : :  
06.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr 14 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om opholdskravets konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 01.11.2018).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøindsatsen.

Af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

(Anmeldelse 01.11.2018).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17:

Forespørgsel til transport-, bygnings- og boligministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesministeren om udenlandske chauffører i Europa. (Hasteforespørgsel) .

Af Henning Hyllested (EL), Claus Kvist Hansen (DF) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Anmeldelse 06.11.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.)

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 03.10.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 79:

Forslag til lov om firmapensionskasser.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 24.10.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 75:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 84:

Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 85:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018).

10) Forespørgsel nr. F 9:

Forespørgsel til justitsministeren om status for den nye offentlighedslov.

Af Morten Østergaard (RV), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pernille Skipper (EL), Uffe Elbæk (ALT) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 09.10.2018. Fremme 11.10.2018).