Del fra: : :  
08.11.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 16 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18:

Forespørgsel til sundhedsministeren om unges alkoholmisbrug.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 06.11.2018).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren om status for den nye offentlighedslov.

Af Morten Østergaard (RV), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pernille Skipper (EL), Uffe Elbæk (ALT) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 09.10.2018. Fremme 11.10.2018. Forhandling 06.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 3 af Morten Østergaard (RV), Peter Kofod (DF), Pernille Skipper (EL), Uffe Elbæk (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Trine Bramsen (S), Jan E. Jørgensen (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]:

Forespørgsel til transport-, bygnings- og boligministeren og beskæftigelsesministeren om udenlandske chauffører i Europa. (Hasteforespørgsel).

Af Henning Hyllested (EL), Claus Kvist Hansen (DF) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Anmeldelse 06.11.2018. Fremme 06.11.2018. Forhandling - hasteforespørgsel 07.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Henning Hyllested (EL), Rasmus Prehn (S), Claus Kvist Hansen (DF) og Karsten Hønge (SF)).

4) Forespørgsel nr. F 8:

Forespørgsel til kulturministeren om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 11:

Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte et barns skolestart.

Af Jakob Sølvhøj (EL) og Carolina Magdalene Maier (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).

6) Forespørgsel nr. F 4:

Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 15:

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for digitalisering i uddannelsessystemet.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.10.2018).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 16:

Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en handlingsplan for mennesker med handicap i uddannelsessystemet.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.10.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 23.10.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018).