Del fra: : :  
09.11.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 17 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 66:

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 04.10.2018).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 6:

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsret inden for behandling af søvnløshed hos børn med adhd.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 78:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 25.10.2018).

4) Forespørgsel nr. F 6:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de forligsmæssige bindinger vedrørende forhøjelser af pensionsalderen.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

5) Forespørgsel nr. F 7:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).