Del fra: : :  
13.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 18 i salen

1) Udvidet spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 19:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om integration af muslimer.

Af Marie Krarup (DF) og Martin Henriksen (DF).

(Anmeldelse 08.11.2018).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20:

Forespørgsel til udenrigsministeren om det stigende pres fra Kina.

Af Søren Espersen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 08.11.2018).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 4 [afstemning]:

Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018. Forhandling 08.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Jacob Mark (SF), Rasmus Horn Langhoff (S), Rosa Lund (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Lotte Rod (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Anni Matthiesen (V), Henrik Dahl (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 6 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de forligsmæssige bindinger vedrørende forhøjelser af pensionsalderen.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018. Forhandling 09.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Finn Sørensen (EL) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Karina Due (DF), Hans Andersen (V), Laura Lindahl (LA), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Erik Lund (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Karsten Hønge (SF)).

6) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018. Forhandling 09.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Finn Sørensen (EL), Karina Due (DF) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Leif Lahn Jensen (S), Hans Andersen (V), Laura Lindahl (LA), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Erik Lund (KF)).

7) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]:

Forespørgsel til kulturministeren om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018. Forhandling 08.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Jacob Mark (SF), Mogens Jensen (S), Christian Juhl (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Marianne Jelved (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Alex Ahrendtsen (DF), Bertel Haarder (V), Leif Mikkelsen (LA) og Merete Scheelsbeck (KF)).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 49:

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 12.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 32:

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 33:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 88:

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav samt forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 89:

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Etablering og finansiering af forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 3:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe uddannelsesloftet.

Af Jacob Mark (SF) m.fl.

(Fremsættelse 03.10.2018).

18) Forhandling om redegørelse nr. R 4:

Justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol.

(Anmeldelse 26.10.2018. Redegørelse givet 26.10.2018. Meddelelse om forhandling 26.10.2018).

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 12:

Forslag til folketingsbeslutning om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke.

Af Rosa Lund (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 19:

Forslag til folketingsbeslutning om et årligt kvoteloft på 0-20 dispensationer for køb af sommerhuse i Danmark, når bopælspligten ikke er opfyldt.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 12.10.2018).