Del fra: : :  
14.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 19 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til udenrigsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at der sidder en dansk statsborger i fængsel i Tyrkiet?

(Spm. nr. S 216).

2) Til justitsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Efter at endnu en dansk statsborger er blevet sat i fængsel i Tyrkiet, mener ministeren så, at der fra dansk side gøres nok for at modvirke fremmede efterretningstjenesters spionage her i landet?

(Spm. nr. S 214).

3) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Mener ministeren, at der skal tages yderligere initiativer for at rekruttere studerende til politiuddannelsen?

(Spm. nr. S 215).

4) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Vil regeringen skærpe kontrollen ved grænserne for rejsende ud af Danmark?

(Spm. nr. S 221).

5) Til ministeren for udviklingssamarbejde af:

Claus Kvist Hansen

Mener ministeren, at Danmark fortsat kan retfærdiggøre at yde økonomisk bistand og anden støtte til Tanzania, når man i Børsen den 4. november 2018 kan læse, at USA advarer sine borgere i Tanzania om at være forsigtige, efter myndighederne i det østafrikanske land har meddelt, at de vil slå ned på homoseksuelle og andre lgbt-personer i Tanzania?

(Spm. nr. S 202).

6) Til ministeren for fiskeri og ligestilling af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at fiskere, der har modtaget strafpoint, bør have nemmere adgang til offentlige støttemidler, f.eks. under EHFF-programmet?

(Spm. nr. S 218).

7) Til undervisningsministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren i ramme alvor, at regeringens omprioriteringsbidrag ikke øger risikoen for, at Morsø Gymnasium lukker, når hun til Morsø Folkeblad udtaler, at »De gymnasier, der er karakteriseret som udkantsgymnasier, klarer sig udmærket, når man kikker på deres regnskaber«?

(Spm. nr. S 217, skr. begr.).

8) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Henrik Brodersen

Vil ministeren følge USA’s eksempel og trække Danmark ud af den globale postkonvention, sådan som ministeren har udtalt et ønske om til dagbladet Børsen den 22. oktober 2018?

(Spm. nr. S 206).

9) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Henrik Brodersen

Hvad er ministerens holdning til at indføre en »håndværkerparkering« i lighed med handicap- og elbilsparkering?

(Spm. nr. S 207, skr. begr.).

10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvad agter ministeren at foretage sig, så ledige, der f.eks. har erhvervet sig et taxakørekort, ikke skal vente op til 3 måneder, før Færdselsstyrelsen kan godkende papirerne?

(Spm. nr. S 212).

11) Til miljø- og fødevareministeren af:

Karina Due

Hvad mener ministeren om minimumsstraffe for dyremishandling?

(Spm. nr. S 208).

12) Til miljø- og fødevareministeren af:

Karina Due

Agter ministeren at tage initiativer i forhold til ulovlig import af kæledyr?

(Spm. nr. S 209).

13) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Vil ministren sikre, at der bliver afsat flere penge på finansloven 2019 til kystsikring til de kommuner, som f.eks. Hjørring, der er hårdest ramt af erosion, jf. Kystanalysen?

(Spm. nr. S 213).

14) Til miljø- og fødevareministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Fødevarestyrelsens undersøgelse for 2017 af pesticidrester i danske fødevarer er blevet afsluttet, og Fødevarestyrelsen vurderer, at det er »glædeligt, at stort set alle fund af pesticider i frugt og grønt er uskadelige og under grænseværdierne« – deler ministeren glæden, og kan ministeren garantere, at pesticidrester under grænseværdierne er uskadelige, uanset hvor mange forskellige pesticidrester befolkningen indtager?

(Spm. nr. S 219).

15) Til miljø- og fødevareministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Ifølge Fødevarestyrelsens pesticidkontrol af fødevarer for 2017 er der i dansk korn og andre såkaldte cerealier sket en stigning i antallet af prøver med fund fra 2013 til 2017 fra 14 pct. til 27 pct., fundene var dog under grænseværdien, og DTU vurderer, at ingen af de fundne pesticidrester i danske afgrøder er sundhedsskadelige – hvad mener ministeren om det stigende antal fund af pesticidrester i danske kornprodukter, når man nu ved, at sprøjtegift kan forårsage kræft, diabetes og ødelægge sædkvaliteten og hos fostre og små børn påvirke hjernens udvikling?

(Spm. nr. S 220).