Del fra: : :  
15.11.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 20 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 21:

Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om en skadelig præstationskultur i uddannelsessystemet.

Af Lotte Rod (RV) og Sofie Carsten Nielsen (RV).

(Anmeldelse 13.11.2018).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 32:

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 33:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 1:

Forslag til finanslov for finansåret 2019.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 2:

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 3:

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.).

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 90:

Forslag til lov om Familieretshuset.

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 07.11.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 91:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 07.11.2018).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 20:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kravet om integrationsvurdering af børn.

Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.

(Fremsættelse 12.10.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 4:

Forslag til folketingsbeslutning om stop for udlejning af ubeboelige ejendomme.

Af Magnus Heunicke (S) m.fl.

(Fremsættelse 03.10.2018).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 8:

Forslag til folketingsbeslutning om maksimalt én fællesanvisning af ungdomsboliger i en kommune og mulighed for én fællesanvisning på tværs af kommuner.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).