Del fra: : :  
16.11.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 21 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 06.11.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 92:

Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.11.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 93:

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.11.2018).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 18:

Forslag til folketingsbeslutning om regulering af arbejdsløshedsdagpenge.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 11.10.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 5:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af straksforbud mod salg og anvendelse af sprøjtegifte med aktivstofferne pendimethalin, bromoxynil og fluroxypyr.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 03.10.2018).