Del fra: : :  
28.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 27 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 98:

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 14.11.2018).

1) Til justitsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Mener ministeren, at sikkerheden er god nok for folk, der deltager i de såkaldte exitprogrammer eller på anden måde deltager i den offentlige debat om bandekriminalitet?

(Spm. nr. S 262).

2) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Vil ministeren forholde sig til ventetiden hos politiet for udstedelse af kørekort, og om han mener, at ventetider i op til flere måneder er tilfredsstillende?

(Spm. nr. S 266).

3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Er ministeren klar til at tage ansvar for, at beslutningen om at rykke Det Miljøøkonomiske Råd til Horsens har betydet, at vi mister al miljøekspertise i rådet, og at næste års miljørapport bliver forsinket, formindsket og antagelig markant forringet?

(Spm. nr. S 268 (omtrykt)).

4) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Peter Kofod

Vil ministeren svare på, om det er rimeligt, at kommunerne i grænseområdet skal afholde udgifterne til indlogering af migranter, som det f.eks. er sket for Aabenraa Kommune, der er pålagt en regning på omkring 0,5 mio. kr. i forbindelse med den ekstraordinære migrantsituation i september 2015?

(Spm. nr. S 251).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Andreas Steenberg

Hvad tænker ministeren om, at danskere er bedre beskyttet af EU’s lovgivning end af Danmarks i sagen om udviste børn, hvor danske familier for en periode må tage bopæl i et andet EU-land for at få adgang til at bo i Danmark med deres familie?

(Spm. nr. S 265).

6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Ved at underskrive FN's migrationspagt forpligter landene sig til ikke at understøtte medier, der fremmer intolerance, xenofobi og racisme, og hvordan vil regeringen i givet fald leve op til denne del, når den ønsker at underskrive pagten?

(Spm. nr. S 271).

7) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvis ikke regeringens grønne omstilling er andet end varm luft, støtter ministeren så, at der bliver opstillet havvindmøller mellem Frederikshavn og Hirsholmene – det er jo ministeren, der i sidste ende skal godkende projektet?

(Spm. nr. S 261).

8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvilke aktive handlinger har ministeren, ministerens embedsmænd og menige gruppefæller fra Venstre taget for at så tvivl og indirekte opfordre til indsigelser mod opførelsen af havvindmøller, som ministeren kan læne sig op ad, for så i næste ombæring at fortælle, hvor grøn regeringen er?

(Spm. nr. S 264).

9) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Er ministeren enig i, at det er på kant med sandheden at påstå, at »ingen regering før har været så ambitiøs på klimaets vegne«, når regeringens egen klimarådgiver, Klimarådet, netop har påvist, at regeringens politik fører til en alarmerende opbremsning i Danmarks klimaindsats?

(Spm. nr. S 267, skr. begr. Medspørger: Lea Wermelin (S)).

10) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Hvad er ministerens kommentar til, at regeringens egen klimarådgiver, Klimarådet, advarer mod at forhøje iblandingskravet, som regeringen foreslår, fordi det vil føre til et øget forbrug af biodiesel, som i forhold til fossilt diesel ofte medfører lige så høje – og i nogle tilfælde højere – udledninger af drivhusgasser?

(Spm. nr. S 269, skr. begr.).

11) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Lea Wermelin

Vil ministeren på baggrund af de alarmerende konklusioner i Klimarådets rapport »Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018« tage initiativ til yderligere indsatser på klimaområdet?

(Spm. nr. S 270).

12) Til miljø- og fødevareministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Hvordan forholder ministeren sig til, at regeringen er med til at understøtte en udvikling, hvor der er stigende antal sprøjtegifte i vores fødevarer?

(Spm. nr. S 272).