Del fra: : :  
30.11.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 29 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 106:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 15.11.2018).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 23:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af gymnasiedistrikter.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.11.2018).