Del fra: : :  
06.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 32 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 19 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om integration af muslimer.

Af Marie Krarup (DF) og Martin Henriksen (DF).

(Anmeldelse 08.11.2018. Fremme 13.11.2018. Forhandling 05.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Marie Krarup (DF), Mads Fuglede (V), Joachim B. Olsen (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Mattias Tesfaye (S). Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Sofie Carsten Nielsen (RV), Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Holger K. Nielsen (SF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 22 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om FN’s aftale om migration. (Hasteforespørgsel).

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Anmeldelse 04.12.2018. Fremme 04.12.2018. Forhandling - hasteforespørgsel 05.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Martin Henriksen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Mattias Tesfaye (S), Mads Fuglede (V), Joachim B. Olsen (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Søren Søndergaard (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Morten Østergaard (RV), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Holger K. Nielsen (SF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 78:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 25.10.2018. 1. behandling 09.11.2018. Betænkning 30.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 29.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 28.11.2018. 2. behandling 04.12.2018).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 28.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 28.11.2018. 2. behandling 04.12.2018).

8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 06.11.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 28.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 05.12.2018).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 28.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 47:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 29.11.2018).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 21:

Forslag til folketingsbeslutning om ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen til børn med under 9 timers støttebehov.

Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.10.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 22:

Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af udenlandsk støtte til danske friskoler.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 26.10.2018).

13) Forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om gennemførelsen af Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.10.2018. Fremme 23.10.2018).