Del fra: : :  
07.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 33 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 25:

Forslag til folketingsbeslutning om at skærpe optagelseskriterierne i Erhvervsstyrelsens RUT-register.

Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.11.2018).

2) Forespørgsel nr. F 15:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om opholdskravets konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 01.11.2018. Fremme 06.11.2018).

3) Forespørgsel nr. F 20:

Forespørgsel til udenrigsministeren om det stigende pres fra Kina.

Af Søren Espersen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 08.11.2018. Fremme 13.11.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 119:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 05.12.2018).