Del fra: : :  
11.12.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 34 i salen

1) Udvidet spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 23:

Forespørgsel til sundhedsministeren om reklamers påvirkning af børn og unge.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Julius Graakjær Grantzau (ALT).

(Anmeldelse 07.12.2018).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til justitsministeren om fængselsstraffe i sager om dyremishandling.

Af Karina Due (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.12.2018).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25:

Forespørgsel til transport-, bygnings- og boligministeren om normal afvikling af juletrafikken – set i lyset af den standende konflikt. (Hasteforespørgsel).

Af Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 11 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om gennemførelsen af Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.10.2018. Fremme 23.10.2018. Forhandling 06.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Karina Adsbøl (DF), Anni Matthiesen (V), Laura Lindahl (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Malou Lunderød (S), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF)).

6) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 15 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om opholdskravets konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 01.11.2018. Fremme 06.11.2018. Forhandling 07.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Henrik Dahl (LA) og Erik Lund (KF)).

7) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 20 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om det stigende pres fra Kina.

Af Søren Espersen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 08.11.2018. Fremme 13.11.2018. Forhandling 07.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Nick Hækkerup (S), Mads Fuglede (V), Henrik Dahl (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk (ALT)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 47 A:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(2. behandling 06.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 47 B:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Skærpelse af hvidvaskreglerne).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(2. behandling 06.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 17 A:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 17 B:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 83:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 29.11.2018. 2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 20:

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 84:

Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 85:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 19:

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 23.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 6:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre fordeling i daginstitutioner).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse. (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 77:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

25) 2. behandling af lovforslag nr. L 92:

Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.11.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.)

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 88:

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 13.11.2018. Betænkning 04.12.2018).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 89:

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Etablering og finansiering af forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 13.11.2018. Betænkning 04.12.2018).

29) 2. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

30) 2. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

31) 2. behandling af lovforslag nr. L 82:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 25.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

32) 2. behandling af lovforslag nr. L 112:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 05.12.2018).

33) 2. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

34) 2. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

35) 2. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

36) 2. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

37) 2. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

38) 2. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

39) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 51:

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for året 2017.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 22.11.2018. Anmeldelse (i salen) 27.11.2018).

40) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).

41) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 17:

Forslag til folketingsbeslutning om aldersgrænse for køb af lattergas.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 10.10.2018).

42) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 26:

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger til de kommunale beredskaber.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 02.11.2018).

43) 1. behandling af lovforslag nr. L 120:

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 07.12.2018).