Del fra: : :  
12.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 35 i salen

1) Forespørgsel nr. F 13:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om afslag i familiesammenføringssager.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Andreas Steenberg (RV).

(Anmeldelse 24.10.2018. Fremme 26.10.2018).

2) Forespørgsel nr. F 25:

Forespørgsel til transport-, bygnings- og boligministeren om normal afvikling af juletrafikken – set i lyset af den standende konflikt. (Hasteforespørgsel).

Af Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018. Fremme 11.12.2018).

3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til udenrigsministeren af:

Claus Kvist Hansen

Hvad er – på baggrund af vedtagelsen til forespørgsel nr. F 14 om Saudi-Arabien – regeringens holdning til, at danske slagterier årligt poster ukendte beløb i halalcertificeringsafgifter til den islamistiske organisation World Muslim League?

(Spm. nr. S 329).

2) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Hvad mener ministeren om, at kriminelle, der handler med ulovlige morfinpræparater, generelt risikerer lavere straffe sammenlignet med kriminelle, der måtte handle med ulovlige narkotikaprodukter, og mener ministeren, at der er brug for en større lighed i straffen mellem de to typer af kriminalitet?

(Spm. nr. S 322. Medspørger: Susanne Eilersen (DF)).

3) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Vil ministeren bekræfte, hvorvidt ministeren er enig i sin ministerkollega økonomi- og indenrigsministerens udtalelse på TV 2 NEWS tirsdag den 4. december 2018 om, at regeringen – i en situation, hvor den er nødsaget til at bremse økonomien op – vil dæmpe væksten i det offentlige forbrug, og at regeringen mener, at det er en mere logisk vej at gå end at udskyde skattelettelser?

(Spm. nr. S 321).

4) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Mener ministeren, at et højere rådighedsbeløb på 200 kr. ekstra om året for de dårligst stillede folkepensionister kan opveje de velfærdsbesparelser på mindst 1,5 mia. kr. til næste år, som er konsekvensen af næste års finanslov?

(Spm. nr. S 325).

5) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Ville ministeren selv være tilfreds med at få 200-250 kr. mere i hånden om året, hvis prisen var forringelser af kernevelfærd, som han selv var dybt afhængig af i hverdagen?

(Spm. nr. S 326).

6) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Anne Marie Geisler Andersen

Vil ministeren være med til at sende et hyrdebrev eller på anden vis gøre såvel de kommunale forvaltninger som vores lokalpolitikere opmærksom på det dialogværktøj, som KL har udarbejdet på baggrund af Bo Smith-udvalgets rapport om embedsmanden i det moderne folkestyre?

(Spm. nr. S 315, skr. begr.).

7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Benny Engelbrecht

Vil ministeren bekræfte, hvorvidt hans udtalelser om vismandsrapporten på TV 2 NEWS tirsdag den 4. december 2018 skal tolkes sådan, at regeringen – i en situation, hvor den er nødsaget til at bremse økonomien op – foretrækker at skære i det offentlige forbrug frem for at udskyde skattelettelser?

(Spm. nr. S 323).

8) Til sundhedsministeren af:

Pernille Schnoor

Mener ministeren, at det er forsvarligt at sætte afgiften ned på øl og vin, når Danmark er det land i Europa, hvor flest unge drikker sig fulde, og vi ved, at alkohol i ungdommen skaber grundlaget for et senere alkoholmisbrug?

(Spm. nr. S 314).

9) Til sundhedsministeren af:

Liselott Blixt

Finder ministeren, at der er tale om rettidig omhu, når plastik- og brystkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har udskudt omkring 100 operationer af ikkeakutte patienter op til 3 år, og når mange af disse operationer nu skal foretages på privathospitaler?

(Spm. nr. S 320).

10) Til undervisningsministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at der er behov for tiltag, der kan forhindre, at folkeskoleelever arrangerer slagsmål, som man to gange har oplevet på Sindal Skole i Hjørring Kommune, jf. artiklen »Vold i frikvarteret: Elever i arrangerede slagsmål på Sindal Skole« på TV2 Nord den 28. november 2018?

(Spm. nr. S 294 (omtrykt)).

11) Til undervisningsministeren af:

Alex Ahrendtsen

Hvad er ministerens holdning til de mange voldsepisoder forårsaget af børn mod børn i skolerne, og kender ministeren til etniciteten hos de børn, der forøver volden, og hvad agter ministeren at gøre ved det?

(Spm. nr. S 313).

12) Til kirkeministeren af:

Karen J. Klint

Kan ministeren forklare, hvorfor der er forskel på reglerne om adgang til at udføre tjenstlige opgaver i folkekirken på juleaftensdag for gravere og kirketjenere?

(Spm. nr. S 263, skr. begr. (omtrykt)).

13) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Peter Kofod

Hvad mener ministeren om, at Vejen Kommune – der har tabt en ekspropriationssag i Højesteret mod en borger – efterfølgende påbegynder en ny ekspropriationssag, hvor der anvendes en anden paragraf, og mener ministeren, at det er rimeligt, at offentlige myndigheder, der taber retssager mod borgere, generelt har mulighed for at prøve sagen endnu en gang, særligt set ud fra den betragtning, at der kan være store forskelle på, hvilke økonomiske muligheder henholdsvis borgerne og myndighederne har for at føre en sag?

(Spm. nr. S 324 (omtrykt)).

14) Til miljø- og fødevareministeren af:

Simon Kollerup

Er ministeren enig med skatteministerens saneringsudvalg i denne vurdering: »Sammenfattende skønnes afskaffelsen af afgiften at medføre, at der bliver udledt mere fosfor fra landbruget end med afgiften, og at dette vil medføre en stigning i fosforoverskuddet, især i de dyrerige områder«?

(Spm. nr. S 328, skr. begr.).

15) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Mette Reissmann

Er ministeren tilfreds med det lave optag på regeringens uddannelsesstationer, og anerkender ministeren, at hvis vi skal sikre gode muligheder for at uddanne sig i hele landet, er der brug for at stoppe regeringens årlige besparelser på uddannelse, der eksempelvis betyder store besparelser på professionshøjskolerne, hvilket forringer deres muligheder for at lave gode uddannelsestilbud i hele landet?

(Spm. nr. S 327).