Del fra: : :  
13.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 36 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om indførelse af en differentieret folkepensionsalder.

Af Finn Sørensen m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om afslag i familiesammenføringssager.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Andreas Steenberg (RV).

(Anmeldelse 24.10.2018. Fremme 26.10.2018. Forhandling 12.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Andreas Steenberg (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Mattias Tesfaye (S) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Martin Henriksen (DF), Mads Fuglede (V), Joachim B. Olsen (LA) og Naser Khader (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 25 [afstemning]:

Forespørgsel til transport-, bygnings- og boligministeren om normal afvikling af juletrafikken – set i lyset af den standende konflikt. (Hasteforespørgsel).

Af Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018. Fremme 11.12.2018. Forhandling - hasteforespørgsel 12.12.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Henning Hyllested (EL), Roger Courage Matthisen (ALT) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Rasmus Prehn (S). Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 88:

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 13.11.2018. Betænkning 04.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 89:

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Etablering og finansiering af forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 13.11.2018. Betænkning 04.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 6:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre fordeling i daginstitutioner).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse. (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 82:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 25.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 55 A:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 55 B:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 04.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 77:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

23) 3. behandling af lovforslag nr. L 92:

Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.11.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

24) 3. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

25) 3. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

26) 3. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 23.10.2018. 1. behandling 08.11.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 11.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 12.10.2018. Betænkning 06.12.2018).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 79:

Forslag til lov om firmapensionskasser.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

29) 2. behandling af lovforslag nr. L 27:

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

30) 2. behandling af lovforslag nr. L 86:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 01.11.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

31) 2. behandling af lovforslag nr. L 100:

Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 06.12.2018).

32) 2. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til investorfradragslov.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 06.12.2018. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 07.12.2018 uden for betænkningen af Jesper Petersen (S)).

33) Forespørgsel nr. F 1:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om resultater på udlændingeområdet og nye mål.

Af Martin Henriksen (DF) og Marie Krarup (DF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

34) Forespørgsel nr. F 3:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om at forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

35) Forespørgsel nr. F 16:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøindsatsen.

Af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

(Anmeldelse 01.11.2018. Fremme 06.11.2018).

36) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 31:

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke tilsynet med og øge værnet mod finansiel kriminalitet.

Af Morten Bødskov (S) og Nicolai Wammen (S).

(Fremsættelse 08.11.2018).

37) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 67:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en delegation vedrørende Arktis.

Af Henrik Dam Kristensen (S), Henrik Brodersen (DF), Bertel Haarder (V), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Sjúrður Skaale (JF) og Magni Arge (T) m.fl.

(Fremsættelse 11.12.2018).