Del fra: : :  
14.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 37 i salen

1) Forespørgsel nr. F 10:

Forespørgsel til ældreministeren om at sikre, at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde.

Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.10.2018. Fremme 11.10.2018).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 53:

Betænkning og indstilling om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændringer af Folketingets behandling af EU-sager).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 28.11.2018. Anmeldelse (i salen) 30.11.2018).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 30:

Forslag til folketingsbeslutning om at tillægge barnets tarv større vægt i sager om asyl- og opholdstilladelser.

Af Holger K. Nielsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 121:

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 11.12.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 56:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATO-landes nationale flådestyrker, herunder til fremme af maritim sikkerhed og forsvar af flådestyrkerne.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 04.12.2018).