Del fra: : :  
15.01.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 45 i salen

1) Partilederdebat

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Maja Panduro (S) og medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om unges alkoholmisbrug.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 06.11.2018. Fremme 08.11.2018. Forhandling 10.01.2019. Ugeplan 11.01.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Pernille Schnoor (ALT), Flemming Møller Mortensen (S), Peder Hvelplund (EL), Lotte Rod (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Karina Adsbøl (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA) og Erik Lund (KF)).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 25:

Forslag til folketingsbeslutning om at skærpe optagelseskriterierne i Erhvervsstyrelsens RUT-register.

Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.11.2018. 1. behandling 07.12.2018. Betænkning 09.01.2019).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 19.12.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af søloven og mortifikationsloven. (Digital skibsregistrering og opbevaringsperiode for dagbøger, som føres på skibe).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.01.2019).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 33:

Forslag til folketingsbeslutning om samfundsrepræsentanter i finansielle institutters bestyrelse.

Af Pelle Dragsted (EL), Rasmus Nordquist (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

(Fremsættelse 09.11.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 135:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 20.12.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 46:

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.

Af Jakob Sølvhøj (EL), Karina Adsbøl (DF) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2018).