Del fra: : :  
16.01.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 46 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til miljø- og fødevareministeren af:

Rasmus Vestergaard Madsen

Vil ministeren på baggrund af professor i miljøret Ellen Margrethe Basses udtalelser i artiklen »Ny udfordring for regeringens Lindholmprojekt: To truede fuglearter bor på øen« på dr.dk den 27. december 2018 sikre, at der foretages en konsekvensvurdering for Natura 2000-området, hvor Lindholm ligger, forud for etableringen af et nyt udrejsecenter?

(Spm. nr. S 384).

2) Til miljø- og fødevareministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Hvorfor har ministeren givet tilladelse til at anvende bejdsede sukkerroefrø til dansk produktion af sukkerroer med bidræbende gift, som er forbudt i EU?

(Spm. nr. S 393, skr. begr.).

3) Til miljø- og fødevareministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Mener ministeren, at det er ansvarligt at sætte kortsigtede økonomiske interesser højere end hensynet til vores insekter, som er i tilbagegang?

(Spm. nr. S 394, skr. begr.).

4) Til justitsministeren af:

Rasmus Vestergaard Madsen

Vil ministeren kommentere artiklen »Hjemløse André sigtet for at bryde zoneforbud« på www.tv2lorry.dk den 28. december 2018, herunder oplyse, om han finder det rimeligt og i overensstemmelse med lovens intention, at en hjemløs, som er idømt zoneforbud, skal 7 dage i fængsel for at drikke en kop kaffe med en ven, mens han venter på bussen?

(Spm. nr. S 372).

5) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Vil ministeren imødekomme Ishøj Kommune og Boligforeningen AAB's ønske om at skabe lovgivningsmæssig hjemmel til, at der kan etableres videoovervågning i boligområdet Ågården i Ishøj Kommune, der har været udsat for et stort antal bilbrande i den seneste tid?

(Spm. nr. S 373, skr. begr.).

6) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Hvis ministeren ikke mener, at Boligforeningen AAB og Ishøj Kommune skal have lovgivningsmæssig hjemmel til at etablere videoovervågning i boligområdet Ågården i Ishøj, hvilke forslag har ministeren så til, hvordan man kan komme de mange bilbrande, der har præget området, til livs, og hvad agter ministeren at gøre for at øge borgernes tryghed i det berørte område?

(Spm. nr. S 374, skr. begr.).

7) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Mener ministeren, at der kan være behov for mere videoovervågning af det offentlige rum?

(Spm. nr. S 390).

8) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Hvad mener ministeren om værdien af de ofte dyre konsulentrapporter, som bruges på ministerens ressortområde, og mener ministeren, at det er nødvendigt med nye konsulentrapporter forud for indgåelse af flerårsaftale for politi- og anklagemyndighed?

(Spm. nr. S 391).

9) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Orla Hav

Mener ministeren, at det er ret og rimeligt, at kommuner og andre offentlige aktører ensidigt fastsætter fristerne for, hvornår de vil betale deres regninger fra virksomheder?

(Spm. nr. S 370).

10) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Orla Hav

Vil ministeren tage initiativ til, at kommuner og andre offentlige aktører overholder betalingsfrister fastsat af leverandørerne i lighed med det, som bl.a. kommuner fastsætter for borgeres indbetalinger?

(Spm. nr. S 371).

11) Til børne- og socialministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Vil ministeren forklare, om hun stadig står ved følgende citat fra 2017, eller om hun bare har skiftet holdning/standpunkt: »Som ordfører har min holdning været meget klar: At prostitution ikke er et almindeligt erhverv, ikke kan sidestilles, og det er sådan set også min holdning i dag som minister«?

(Spm. nr. S 392).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Hvad kan regeringen oplyse om mulighederne for at få afviste iranske asylansøgere sendt tilbage til Iran, og herunder oplyse, om de netop vedtagne EU-sanktioner som modsvar på planlagte attentatforsøg i Danmark påvirker processen?

(Spm. nr. S 377).

13) Til sundhedsministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at der er behov for initiativer, der kan vende den triste statistik, der fortæller, at Morsø Kommune er den kommune i Nordjylland, hvor den højeste andel af borgere over 18 år har en psykiatrisk diagnose, jf. artiklen »Morsø er den nordjyske kommune med flest psykisk syge« i TV2 Nord den 8. januar 2019?

(Spm. nr. S 379, skr. begr.).

14) Til undervisningsministeren af:

Christian Langballe

Hvad er regeringens holdning til at forbyde religiøs hovedbeklædning for skolelærere, og vil regeringen i givet fald foranstalte, at et forbud kan træde i kraft fra den 1. august 2019?

(Spm. nr. S 378 (omtrykt)).

15) Til undervisningsministeren af:

Jens Henrik Thulesen Dahl

Er det ministerens opfattelse, at der er faglige, pædagogiske og didaktiske problemer med brugen af digitale læringsmidler i folkeskolen, som går ud over elevernes læring?

(Spm. nr. S 389).